Pleie- og omsorgstenesta

Pleie- og omsorgstenesta omfattar tenestene:
Pleie- og omsorg i institusjon (sjukeheim), rehabilitering, heimesjukepleie, heimehjelp, avlastning, støttekontakt, dagsenter og bustader med heildøgns pleie- og omsorg.

Vi tilbyr eit differensiert omsorgstilbod til brukarar med omfattande trong for pleie og omsorg.

Snarvegar: Tednebakkane omsorgssenter - Ternholmsenteret

Aktuelle tema:
- Avlastning for barn og unge i institusjon
- Brukarstyrt personleg assistanse
- Dagavdeling
- Bustadtun for psykisk utviklingshemma
- Dagsenter for psykisk utviklingshemma
- Gebyr og brukarbetalingar (PDF, 319 kB)
- Heimehjelp og praktisk bistand
- Heimesjukepleie
- Hukommelsesteamet
- Informasjon om eigenbetaling for opphald i institusjon (PDF, 172 kB)
- Intermediæravdeling på Straume (PDF, 3 MB)
- Matombringing
- Korttids - avlastningstilbod
- Kjøkkentenesta
- Kvardagsrehabilitering
- Omsorgsbustad
- Rehabilitering
- Samhandlingsreforma i Øygarden
- Sjukeheim - Korttidsopphald
- Sjukeheim - Langtidsopphald
- Støttekontakt
- Søknad alle helse og omsorgstenester
- Ternholmsenteret
- Utleige av kantina
- Vern for eldre

Tednebakkane omsorgssenter Her finn du kontaktinformasjon til Tednebakkane omsorgssenter.
Tednebakkane omsorgssenter
Hovudnummer 56 38 23 00 
Pleie og omsorgsleiarBritt-Jorunn Landro56 38 23 03 / 908 25200E-post
ResepsjonKari Fjeldstad56 38 23 94 / 23 00E-post
SakshandsamarSølvi S. Førde56 38 23 00 / 23 04E-post
Fagansvarleg demensMay Britt Ellingsen56 38 23 00E-post
Fagansvarleg somatiskIngeborg Tovås56 38 23 00E-post
Fagansvarleg heimetenestaBrit Larsson56 38 23 00E-post
Avd.leiar TernholmsenteretKristin Straume56 38 51 50E-post
Leiande ergoterapeutMargunn Dyrøy56 38 54 55 / 932 43 963E-post
Leiar kjøkkentenestaElsi Førde Blom56 38 23 93 / 56 38 23 92E-post
Ternholmsenteret Her finn du kontaktinformasjon til Ternholmsenteret
Ternholmsenteret
TernholmsenteretTelefonE-post
Kristin Straume - Avd.leiar56 38 51 50E-post
Bustadtun56 38 51 50
Dagsenter56 38 51 58
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 13.03.2018
Fann du det du leita etter?

Britt-Jorunn Landro

Pleie og omsorgsleiar
Tlf: 56382300/03
E-post :