Brukarstyrt personleg assistanse

Brukerstyrt personleg assistanse er ei alternativ organisering av praktisk og personleg hjelp til dei som har eit særskilt hjelpebehov grunna alder eller funksjonshemming, og som har behov for bistand i dagleglivet, både i og utanfor heimen.

Søknad sendast på eige skjema. Det bør ligge ved ein utfyllande legeerklæring om helsetilstand. Alle søknadene vert vurdert med eit heimebesøk frå tenesta.

 Søknadsskjema - Alle helse og omsorgstenester

Brukarstyrt personleg assistanse Her finn du kontaktinformasjon til tenesta.
Brukarstyrt personleg assistanse
KontaktpersonTelefonE-post
Sølvi Sangolt Førde56 38 23 00 / 23 04E-post
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 13.03.2018
Fann du det du leita etter?

Sølvi Sangolt Førde

Sakshandsamar inntak pleie og omsorg
Tlf: 56382304/2300
E-post :