Avlastning og støtte

Den som har omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengande, kan søkje om ulike avlastningstilbod. Tilbodet kan vera som avlastning/korttidsopphald på sjukeheim eller dagtilbod.

Snarvegar: Tednebakkane omsorgssenter - Ternholmsenteret

Tilbod til dei som har omsorg for eldre:

Dagtilbod med aktivitetar for eldre
Avlastning - korttidsopphald i sjukeheim

Søknadsskjema - Alle helse og omsorgstenester

 

Behovsprøvd hjelpetiltak til dei som har særleg tunge omsorgsoppgåver til barn og unge
 

Avlastning for barn og unge i kommunal avlastningsbustad
Privatavlastning og ferieavlastning for barn og unge


Andre aktuelle tenester:
 

Brukarstyrt personleg assistanse
Følgjebevis for funksjonshemma
Støttekontakt


Øygarden kommune har Brukarråd for eldresaker i Pleie- og omsorg

Ternholmsenteret Her finn du kontaktinformasjon til Ternholmsenteret
Ternholmsenteret
TernholmsenteretTelefonE-post
Kristin Straume - Avd.leiar56 38 51 50E-post
Bustadtun56 38 51 50
Dagsenter56 38 51 58
Tednebakkane omsorgssenter Her finn du kontaktinformasjon til Tednebakkane omsorgssenter.
Tednebakkane omsorgssenter
Hovudnummer 56 38 23 00 
Pleie og omsorgsleiarBritt-Jorunn Landro56 38 23 03 / 908 25200E-post
ResepsjonKari Fjeldstad56 38 23 94 / 23 00E-post
SakshandsamarSølvi S. Førde56 38 23 00 / 23 04E-post
Fagansvarleg demensMay Britt Ellingsen56 38 23 00E-post
Fagansvarleg somatiskIngeborg Tovås56 38 23 00E-post
Fagansvarleg heimetenestaBrit Larsson56 38 23 00E-post
Avd.leiar TernholmsenteretKristin Straume56 38 51 50E-post
Leiande ergoterapeutMargunn Dyrøy56 38 54 55 / 932 43 963E-post
Leiar kjøkkentenestaElsi Førde Blom56 38 23 93 / 56 38 23 92E-post
Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 13.03.2018
Fann du det du leita etter?