Jegerprøva

Alle nye jegerar må ha greidd jegerprøva for å kunne utøve jakt og fangst. Kommunen organiserer eksamen, og syt for at dei som har greidd prøva vert registrerte i Jegerregisteret.

Har du spørsmål knytta til jegerprøva, kan du ta kontakt med kommunen eller Sotra og Øygarden Jakt og Fiskelag.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 04.01.2016
Fann du det du leita etter?

Råmund Skjold

Kommunalsjef tekniske tenester
E-post :  
 

 

Teneste (1)