Naturforvaltninga

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har det faglege ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Kommunane er tillagt mynde for ulike naturforvaltningsoppgåver som forureining og kulturminner.

Under temaet naturforvaltning finn du opplysningar om kva som er mogeleg og kva avgrensningar det er ved  å nytte naturen:

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 05.01.2017
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)