Natur og miljø

Landbruk og miljøleiar i Øygarden kan hjelpa deg med:

 

 • Søknadar om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid
 • Søknadar om tilskot frå regionalt miljøprogram RMP
 • Søknad om kommunale kulturlandskapsmidlar SMIL
 • Handsame søknadar etter jord og konsesjonsslov
 • Stadfeste eigenerklæring om konsesjonsfritak
 • Oppfølging av felles landbruksplan for Fjell, Sund og Øygarden 

 

Tema innan natur og miljø:
 

 • Avfallshandtering
  Renovasjon, kompostering og spesialavfall.
   
 • Energi
  Informasjonssider om straum og energi.
   
 • Forureining og stråling
  Emne omfattar grunnforureining, luftforureining, støy, strålevern og vassforureining.
   
 • Naturforvaltning
  Kommunen har ansvar for mellom anna viltforvaltning, jegerprøva og motorferdsel i utmark. 
   
 • Vêr og klima
  NVE har ansvaret for flaum- og skredvarsel.
Landbruk og miljø Her finn du kontaktinformasjon for landbruk og miljø.
Landbruk og miljø
NamnTittelE-postTelefon
Inger-Lise Oen Hellesund SæleSakshandsamarE-post56 38 53 49
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 10.04.2018
Fann du det du leita etter?