Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument, og gjev rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursane.

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver.

Kommuneplanen er kommunen sin overordna plan og vert vedteken av kommunestyret. Planen har ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.
 

Kommuneplan 2014-2022 - vedteken 18.06.14:

Samfunnsdelen (PDF, 12 MB)
Planskildring med føresegner (PDF, 15 MB)
Plankart (PDF, 11 MB)
Konsekvensutgreiing med risiko og sårbarheitsanalyse (PDF, 5 MB)
Uavklart planområde for Skarvøyosen (PDF, 153 kB)

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 26.09.2017
Fann du det du leita etter?
Eining (1)