Heimekompostering

Opp til 30% av hushaldningsavfallet (i vekt) er organisk avfall frå kjøkken og hage. Dette organiske materialet bør i større grad førast tilbake til det naturlege kretsløpet.
 

Ved kompostering vert matrestar og grønt frå hagen brote ned og omdanna til god kompostjord.

Med heimekompostering kan du redusere avfallsmengda med 50 - 100 kg pr person pr år.
 

Søknad om heimekompostering

Ynskjer du å starta med heimekompostering skal det søkjast på eige skjema, "Avtale om heimekompostering (DOC, 31 kB)".

Komposteringsbingen skal godkjennast av kommunen. Bingen bør være prefabrikert, men plassbygd binge kan óg verta godkjent. 

Gebyr

Renovasjonsgebyret ver redusert med kr 1.250,- pr år, som fylgje av ein godkjent komposteringsavtale. Berre varmkompostering vert akseptert i høve til gebyrreduksjon.
 

Avtale

Har du avtale med Øygarden kommune om heimekompostering kan avtalen om ønskjeleg seiast opp. Bruk eventuelt skjema "Heimekompostering - Oppseiing av kontrakt".

Renovasjon FjellVAR driftar renovasjonstenestene i Øygarden kommune frå 1. mai 2018. Her finn du kontaktinformasjonen til FjellVAR
Renovasjon
NamnTelefon
Ekspedisjon56 31 59 30
E-postpostboks@fjellvar.as
Heimesidewww.fjellvar.as
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 15.05.2018
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)