Avfallshandtering

Øygarden kommune har slik handtering av renovasjon:
RenoNorden står for innhenting og transport av rest, papir og plast-avfall.
Norsk Gjennvinning står for innhenting og transport av matavfall.

Kontakt servicetorget, tlf 56 38 20 00 (kl 08.00 - 15.30) ved manglande tømming.

Snarveg: Renovasjon - Farleg avfall - Gjenbruksstasjon

Posar til matavfall og sekkar til plast:

Posar til matavfall og sekkar til henting av plast kan hentast på servicetorget på rådhuset, Rong.

 

Avfallsdunkar:

Ta kontakt med servicetorget for bestilling av avfallsdunkar. Det er Teknisk drift og service som organiserer ut- og innlevering av avfallsdunkar. 

Last ned renovasjonskalendaren (PDF, 169 kB)    

Last ned Kommunale gebyr og brukarbetalingar (PDF, 2 MB)        

Kompostering:

Ved avtale om heimekompostering får du reduksjon i renovasjonsavgifta. Kompostbinge må skaffast sjølv.
Ønskjer du å inngå avtale om heimekompostering signerer du kontrakt om heimekompostering og leverer den til Øygarden kommune.
 

Returpunkt

Stad Avfall som kan leverast
Returpunkt
Teknologisenteret på Vik Hermetikk, glas, papir
YX på Rong (på nedsida) Hermetikk, glas, spesialavfall
Statoil Tjeldstø Hermteikk, glas, papir, spesialavfall, EE-avfall


Levering av større mengder avfall

Om du har større mengder avfall som til dømes hageavfall, møblar, interiør, bygge- og riveavfall kan du levere dette til Straume Gjenbruksstasjon.

Tømming av septiktank

I Øygarden kommune er det Septik24. som utfører tømming av septiktankar. Dersom du treng ekstra tømming (utover det som ligg i renovasjonavgifta) kan du nå dei på tlf. 57 78 11 70.

Meir informasjon om renovasjon og slamtømming:
- Renovasjon
- Slamtømmegebyr

Renovasjon Her finn du kontaktinformasjon om renovasjon.
Renovasjon
NamnStillingE-postTelefon
Otto HellesundTeamleiar VVAE-post56 38 53 44/ 930 55012
Øyvind BohneFagleiar VVAE-post56 38 53 43/488 96485
Anders AlvheimDriftsansvarleg renovasjonE-post930 55 014
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 13.06.2016
Fann du det du leita etter?