Naturgassparken - Drift og kaianlegg

Øygarden kommune har store næringsareal tilgjengeleg, med kaianlegg (djupvasskai og ro-ro rampe).

Snarvegar: Næringsutvikling

CCB har overteke drifta av kaianlegget i Naturgassparken på vegne av Øygarden kommune.

Leige av kai 
Havnevakt i Naturgassparken (CCB):
kl. 08.00 - 16.00 Tlf: +47 56 32 31 31 Faks: + 47 56 32 31 28
e-post: havnevakt@coastcenterbase.no
Elles i døgnet Tlf: 976 94033
Melding av skipsanløp

Andre spørsmål i høve Naturgassparken Vest kan rettast til styreleiar:
Ottar Vik         mobiltelefon: 482 10 475         e-post: ottavik@online.no


 

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 04.01.2016
Fann du det du leita etter?