Næringsutvikling

Velkomen til ein næringsvennleg kommune - Øygarden !

Snarvegar: Næring - Etablering av næringsverksemd i Øygarden

Næringsutvikling
Ordføraren har eit overordna ansvar for næringslivsutvikling i kommunen. Har du spørsmål eller treng rettleiing ta kontakt med ordføraren.

Næringsareal
Øygarden kommune har store næringsareal tilgjengeleg, med kaianlegg (djupvasskai og ro-ro rampe).

CCB har overteke drifta av kaianlegget i Naturgassparken på vegne av Øygarden kommune.
For leige av kaien kontakt
Havnevakt i Naturgassparken (CCB):
kl. 08.00 - 16.00      Tlf: +47 56 32 31 31   Faks: + 47 56 32 31 28
e-post: havnevakt@coastcenterbase.no
Elles i døgnet           Tlf: 976 94033
Melding av anløp         

Kontakt Øygarden kommune,  telefon 56382000.
Naturgassparken Vest, v/ styreleiar Ottar Vik, mobiltelefon: 482 10 475,
e-post: ottavik@online.no

Grundarar, etablerarteneste, regional kompetanseutvikling
Ynskjer du å etablera næringsverksemd i Øygarden?

Kontakt eventuelt kommunen sitt utviklingsselskap
Gode Sirklar AS, telefon 56 32 02 00

Viktige nettstadar for informasjon :

kom-an
Regionrådet Vest
Gode Sirklar

Naturgassparken
Reiselivsportalen Kysteventyret
Buisness Region Bergen
Visit Bergen

Vest Næringsråd er næringslivet sin organisasjon med over 350 medlemmar.

Generell informasjon om næringsliv i Øygarden.

Tilrettelegging for lokal vekstkraft og næringsutvikling i Hordaland.

Ordførar Her finn du kontaktinformasjon til ordføraren.
Ordførar
NamnTelefonE-post
Børge Haugetun (TVØ)56385405 / 950 73753E-post
Publisert av Bernt Hjørnevik. Sist endra 27.03.2017
Fann du det du leita etter?