Viltforvaltning

Kommunen sine hovudoppgåver er forvaltning etter viltlova og å gje råd og veiledning  i saker knytt til viltforvaltning. Viltlova gjeld alle viltlevande landpattedyr, fuglar, amfibiar og krypdyr. Administrasjonen av viltforvaltninga ligg under eininga teknisk plan og forvaltning.   

Døme på oppgåver i viltforvaltninga:

  • Forvaltnig etter gjeldande lovar og forskrifter
  • Fallvilt (påkøyrd og skadd/sjukt vilt)
  • Tildeling av fellingsløyve (hjort) for vald utan godkjent driftsplan.
  • Kontroll/registrering av fellingsrapporter
  • Registrering annalyse av sett hjort- skjema
  • Godkjenning av vald
  • Godkjenning av driftsplanar
  • Forvaltning av kommunen sitt viltfond.

Nyttige skjema og annan info. finn du på Miljødirektoratet sine sider.

Kva skal du gjere ved påkjørsel av hjort.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 23.08.2018
Fann du det du leita etter?

Råmund Skjold

Kommunalsjef tekniske tenester
E-post :  
 

 

Teneste (1)