Øygardsnatur

Øygarden kommune har eit rikt utval av turstiar. Om du er interesssert i å kjøpa kart for regionen så ta turen innom Servicetorget på Øygarden rådhus.

Fjell, Sund og Øygarden har kome ut med felles kystpass. Digital løysing får du her. Eller du kan hente papirversjonen på Rådhuset, biblioteket eller på bensinstasjonene og matbutikkane i Øygarden. I Kystpasset finner du oversikt og kart over 30 flotte turløyper i Fjell, Sund og Øygarden.
ordispor finner du turløyper som er filma i Fjell, Sund og Øygarden. God tur!

Kommunen sine hovudoppgåver er forvaltning etter viltlova og å gje råd og veiledning  i saker knytt til viltforvaltning. Viltlova gjeld alle viltlevande landpattedyr, fuglar, amfibiar og krypdyr. Administrasjonen av viltforvaltninga ligg under eininga teknisk plan og forvaltning.   

Alle nye jegerar må ha greidd jegerprøva for å kunne utøve jakt og fangst. Kommunen organiserer eksamen, og syt for at dei som har greidd prøva vert registrerte i Jegerregisteret.

Fann du det du leita etter?