Kommunen sine hovudoppgåver er forvaltning etter viltlova og å gje råd og veiledning  i saker knytt til viltforvaltning. Viltlova gjeld alle viltlevande landpattedyr, fuglar, amfibiar og krypdyr. Administrasjonen av viltforvaltninga ligg under eininga teknisk plan og forvaltning.   

tur

Øygarden kommune har eit rikt utval av turstiar. Om du er interesssert i å kjøpa kart for regionen så ta turen innom Servicetorget på Øygarden rådhus.

Snarvegar: Badeanlegg - Terapibasseng - Øygarden kulturhus - Friluftsområder i Øygarden

Alle nye jegerar må ha greidd jegerprøva for å kunne utøve jakt og fangst. Kommunen organiserer eksamen, og syt for at dei som har greidd prøva vert registrerte i Jegerregisteret.

Fann du det du leita etter?