Spelemidlar til idrettsanlegg for idrett, friluftsliv og kulturhus

Spelemidlar til idrettsformål skal medverke til at ein større del av befolkninga får høve til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gjev rettleiing og behandlar søknadar om statlege spelemidlar til anlegg og område for idrett og friluftsliv.

Det kan søkjast om tilskott til nybygg av idretts- og friluftsanlegg, rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturhus.

Søknadsfrist 

1.September: Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (skriftlig søknad med tegninger og planer)

 

1.Oktober: Spelemiddelsøknad for idrettsanlegg (elektronisk søknad) gjennom anleggsregisteret

 

1. November: Spillemiddelsøknad for Kulturhus (elektronisk søknad) gjennom anleggsregisteret

Søknad om spelemidlar

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 06.03.2019
Fann du det du leita etter?