Perler i Nordsjøløypa

 Tjeldstømarka i godvær, mai 2005 - Klikk for stort bilete

Prosjektet har som ambisjon å bruke Nordsjøløypa, et nett av gamle ferdselsstier langs Nordsjøbassenget, for å få fram sammenhengen mellom verdiskaping i fortid, nåtid og framtid, ved hjelp av kunstneriske uttrykk og aktiviteter.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Fjell, Sund og Øygarden i Hordaland, fylkeskommunen, museene i området, frivillige organisasjoner, kunstnere, forskere og næringslivet i regionen.

Nordsjøløypa skal være et samlende, representativt og identitetsbærende symbol for hele regionen, og perlene i prosjektet skal utløse de kulturhistoriske verdiene langs løypa. Det finnes mange kulturminner langs Nordsjøløypa i disse tre kommunene og det er også et mål for prosjektet å videreutvikle løypa til en kulturminneløype. Her skal man formidle kulturhistorien - fra den tidligste bosettinga, basert på primærnæringene, til dagens flerkulturelle, teknologiske og globale samfunn. Kulturminner og moderne teknologi Kunnskapen om livet og levemåten til generasjonene før oss er et viktig element. Men selvsagt er det mer utviklende å oppleve kulturminnene enn bare å se på dem, og prosjektet ønsker derfor å vise hvordan kulturminnene fra tidligere tider kan relateres til dagens teknologiske samfunn - med vekt på miljø, estetikk, byggeskikk, bærekraftig utvikling og ressursbruk.

Prosjektet samordner engasjementet fra mange sektorer og skal bidra til å utvikle næringslivet i regionen, blant annet ved å trekke til seg folk som også vil ha behov for infrastruktur i form av transport og serverings- og overnattingstilbud. De tre kommunene er drivkreftene bak, men også frivillige lag, organisasjoner og næringslivet i regionen er involvert og er positive.

Her finn du informasjon om Perler i Nordsjøløypa.

Her er finn du informasjonsfolder om PiN (PDF, 521 kB).

Link til Riksantikvaren.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 04.01.2016
Fann du det du leita etter?