Kulturminne - automatisk freda

Alle kulturminne eldre enn år 1537 og alle samiske kulturminne eldre enn 100 år er automatisk freda.

Døme på slike kulturminne kan vere gravhaugar, offerplassar, dyregraver og bautasteinar. Kulturminne kan vere på land eller under vatn.

Dersom du har eit slikt kulturminne på eigedommen din og planlegg eit tiltak som kan skade, øydeleggje, dekkje til eller skjemme det på annan måte, må du melde frå til fylkeskommunen så tidleg som mogleg før tiltaket blir sett i verk.

All byggje og anleggsverksemd kan ha innverknad på automatisk freda kulturminne.

Kystmuseet Her finn du kontaktinformasjon for Kystemuseet
Kystmuseet
 TelefonE-post
Kystmuseet56 38 50 50E-post
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 15.12.2015
Fann du det du leita etter?