kulturskulen

Øygarden kommune samarbeidar med Fjell og Sund kommune for å gje eit betre og større tilbod til sine elevar i kulturskulen.

Administrasjonen av kulturskulen er plassert i kulturskulehuset på Knarrevik i Fjell kommune.

Statsarkivet.jpg

Øygarden kommune har satt i gong eit bygdebokprosjekt for heile kommunen. Det skal skrivast fem band, fire med gards- og ættesoge, samla omfang rund 2000 sider og eit band med allmenn, omfang om lag 700 sider.


Her finn du informasjonen om brukarbetaling for kulturskulen i Øygarden:
                                   

rong stadion

Besøksadresse:
Rongøyvegen. Sjå kart nedst på sida.

les_bok

E-lån Hordaland er eit nytt tilbod i folkebiblioteka i fylket. Over fire hundre titlar er klare til utlån. Førebels er det mest romanar, men også ungdomsbøker og fagbøker. Tilbodet vil snart bli utvida med lydbøker.

Framvising av film eller video som næring kan ikkje skje utan konsesjon frå kommunen.
 

Øygarden kommune samarbeidar tett med Stiftinga Kystmuseet i Øygarden. Kystmuseet og kommunen samarbeidar om verdiskapingsprosjektet Perler i Nordsjøløypa.

Prosjektet har som ambisjon å bruke Nordsjøløypa, et nett av gamle ferdselsstier langs Nordsjøbassenget, for å få fram sammenhengen mellom verdiskaping i fortid, nåtid og framtid, ved hjelp av kunstneriske uttrykk og aktiviteter.

Låneregnement for Fjell folkeboksamling, Sund folkebibliotek og Øygarden bibliotek

Sentralarkivet i Øygarden kommune er lokalisert på rådhuset. Sentralarkivet har ansvar for alle arkivseriar frå kommunen vart oppretta i 1964.

Alle kulturminne eldre enn år 1537 og alle samiske kulturminne eldre enn 100 år er automatisk freda.

Bilete Bibliotek.jpg

Den nye nettsida til biblioteka i region vest bibvest.no er lansert.

Fann du det du leita etter?