Øygarden kulturkontor

Kulturkontoret i Øygarden finn du på Øygarden rådhus på Rong. Du kan ta kontakt med oss om du har spørsmål knytt til kultur, idrett, friluftsliv, kulturminne, nærmiljø, velforeningar m.a.

Vi er tilgjengeleg for deg og ditt lag - kontakt oss
Oversikt over lag organisasjonar.

Øygarden har eit rikt og stor mangfald når det gjeld kulturliv. Kulturkontoret består av bibliotek (inkl. skulebibliotek), kulturskulen og Frivilligsentralen. På denne sida vil du finn mykje naudsynt som omhandlar kulturllivet i kommunen.

Kommunale tenester:

Øygarden Bibliotek
Øygarden Kulturskule
Øygarden Frivilligsentral

Planverk:

Kulturplanen 2013-2023 (PDF, 5 MB)

Kommunale og fylkeskommunale tilskot:

Tilskotsordningar

Ferieklubb i Øygarden

Kulturkontoret arrangerar kvart år ferieklubb for born i alderen 1. til 7 klasse. Aktivitetane er mange og startar rett etter skuleslutt og varer i 14. dagar.

Kultursekkane

Kulturkontoret i samarbeid med interne og eksterne aktørar, legg tilrette for profesjonelle  kulturtilbod innan kunst, scene, musikk m.m. for barn i barnehage, skular og dei eldre. Skulane får tilsendt eigen årsoversikt der ein kan velja kva tiltak ein vil vere med på.

 

Andre lenker

Perler i Nordsjøløypa
Kystmuseet i Øygarden
Øygarden i Frivillighetsregisteret
Senioruniversitetet Øygarden og Sotra
Nærmiljø og velforeningar

Kulturavdelinga Her finn du kontaktinformasjon til tilsette i kulturkontoret.
Kulturavdelinga
NamnStillingE-postTelefon
Christel Møvik-OlsenKulturleiarE-post56385415/ 986 37225
Liv Edel MikkelsenKulturkonsulent / Leiar Frivilligsentralen 50%E-post56385414/ 986 55190
Henrik AngermundLeiar Frivilligsentralen 50%E-post56385406/ 904 15 771
Publisert av Christel Møvik-Olsen. Ansvarleg Servicetorget. Sist endra 15.04.2019
Fann du det du leita etter?