Introduksjonsprogram

Føremålet med introduksjonsordninga er å legge til rette for at flyktningane skal lukkast med deltaking i arbeidsliv og/eller utdanning.

Det er både rett og plikt for målgruppa å delta i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil 2 år.

Informartion in English about The Introductory Programme

Deltakararane i introduksjonsprogrammet får introduksjonsstønad. Denne utgjer to gongar folketrygda sitt grunnbeløp. Dei som er under 25 år får 2/3 stønad.

Målgruppe: Nykomne flyktningar mellom 18 og 55 år

  • personar som er busette etter avtale med IMDi
  • familiegjenforeinte med gruppa over som ikkje har vore busette i meir enn fem år
Flyktningetenesta - Kontaktinformasjon Her finn du kontaktliste for flyktningekonsulentar og helsesøster.
Flyktningetenesta - Kontaktinformasjon
NamnTittelTelefonE-post
Katrine RisløwFagleiar flyktningetenesta992 16 117E-post
Martine TelleFlyktningekonsulent992 16 117E-post
Miriam FjeldstadFlyktningekonsulentPermisjon
Kate SolsvikHelsesøster56 38 54 59/992 16 102E-post
Gro Hege KnutsenHelsesøster56 38 54 61/992 16 102E-post
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 06.02.2017
Fann du det du leita etter?