Trus- og livssynssamfunn - Tilskot

Trus- og livsynssamfunn - tilskot

Registrerte tru- og livssynssamfunn kan få tilskot frå kommunen. Tilskotet vert rekna ut frå det kommunale tilskotet til Den norske kyrkja  per statskyrkjemedlem i kommunen.

Servicetorget er sakshandsamar og gjer vedtak i saka.

Kommunen mottek liste frå Brønnøysundregisteret med oversyn over tal medlemer i kommunen i dei ulike registrerte tru- og livssynssamfunn. Ut frå dette vert tilskotet berekna og utbetalt. Tru- og livssynssamfunn treng derfor ikkje å søkje kommunen om tilskot.

Klage på tildeling av tilskot skal sendast Øygarden kommune innan tre veker etter at vedtaket er mottatt. Dersom kommunen opprettheld vedtaket går klagen vidare til Fylkesmannen i Hordaland.

Klageskjema - Enkeltvedtak

Lenke: Kyrkja i Øygarden

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 03.01.2016
Fann du det du leita etter?

Servicetorget

E-post :