Verjemål

Fylkesmannen i Hordaland er lokal verjemålsmyndigheit, og har ansvar for oppgåver og finansiering innan verjemålsområdet.


Skjema i samband med verjemål
I menyen til høgre eller på verjemålsportalen finn du eit utval skjema som vil vere nyttige viss du ønskjer å bli verje, eller ønskjer at det vert oppretta verjemål for deg eller nokon du har begjæringsrett for.

Meir informasjon finn ein på Fylkesmannen i Hordaland sine heimesider på verjemålsportalen.

Utfylte skjema vert å sende til:
Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 Bergen

Kontaktinformasjon: Fylkesmannen i Hordaland.

 

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 12.08.2013
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)