Individ og samfunn

høgre kant finn du kommunale tenester knytt til individ og samfunn under teneste. 

Temaet individ og samfunn er stort og omfattar mellom anna brannberedskap, politikk, religion, samfunnsplanlegging og språk.

Snarvegar: Politikk og val - Samfunnsplanlegging - Tilskot til trussamfunn

Mange av lenkene du finn innan temaet individ og samfunn er eksterne lenker med  informasjon frå andre offentlege nettstadar.

Tema innan individ og samfunn:

 • Dødsfall
  Informasjon om arv og dødsfall. 

 • Flagg og ordenar 
  Kor tid skal flagget heisast/firast og kva ordenar kan H.M. Kongen dele ut.
   
 • Innbyggjarrettar
  Kommunen har ansvaret for busetting av flyktningar, norskopplæring for vaksne innvandrarar og overformynderiet.
   
 • Media og kommunikasjon
  Sikker internettbruk, personvern og e-handel er omtalt på denne sida.
   
 • Personopplysningar
   
 • Politikk og val
  Under lokaldemokrati finn du politisk møtekalendar og ordførarar i Øygarden kommune. Regjeringa sin valportal har oppdatert informasjon om valordninga.
   
 • Religion og livssyn
  Kommunen har ansvar for tildeling av kommunalt tilskot til tru- og livssynssamfunn.
   
 • Samfunnsplanlegging
  Kommuneplanen og ulike kommundelplanar finn du informasjon om her.
   
 • Språk
  Språkrådet har mange nyttige tips og gode råd om språk.
   
 • Vigsel
  Frå 1. januar 2018 kan du få borgarleg vigsel i Øygarden kommune då  kommunane no har ansvar for gjennomføring av borgarlege vigsel i Noreg.
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 06.03.2018
Fann du det du leita etter?