Dødsfall

På høgre sida finn du lenker til offentleg informasjon om temaet arv og dødsfall.

Kontaktinformasjon Kyrkjekontoret i Øygarden :
Besøksadresse :Rong senter
Postadresse : Boks 144 5331 Rong

Telefon: (+47) 56 38 22 40
E-post : kontor@kyrkja.net
Nettside : www.kyrkja.net

Beredskapsordning for Vesthordaland prosti : tlf 954 83 655
Denne ordninga gjeld berre for tenester som ikkje kan venta, slik som dødsbod og støtte i kritiske situasjonar.
Beredskapsordninga gjeld kvardagar frå kl.1700 til kl.0800. Laurdag og sundag gjeld ordninga heile døgeret.
Vaktelefon for Øygarden på dagtid er 56 38 22 44

Publisert av Bernt Hjørnevik. Sist endra 06.02.2014
Fann du det du leita etter?