Individuell plan

Den som har behov for langvarige og koordinerte tenester har rett til individuell plan. Planen skal utformast i samarbeid med brukar, og som hovudregel vil individuell plan bli utarbeidd i ansvarsgruppe.

Ein individuell plan er eit dokument og verktøy. Dokumentet skildrar dei tenestene som skal gi brukaren eit samanhengande og individuelt tilpassa tenestetilbod. Planen skal tydeleggjere det forpliktande samarbeidet og ansvarsfordelinga mellom dei instansar brukaren mottar tenester frå.

Ansvarsgruppa kan gjennom individuell plan tilrå tiltak og tenester som krev ressursar, men det er den enkelte tenesteeining som gjer vedtak i samsvar med eige regelverk.

Den individuelle planen gir ikkje den enkelte brukar større rett til tenester enn det som følgjer lovgjeving på det aktuelle området.

Søknadsskjema - Individuell plan (PDF, 22 kB)
 

Pleie - og omsorg og NAV Øygarden Her finn du kontaktinformasjon til einingsleiarar og fagleiarar
Pleie - og omsorg og NAV Øygarden
NamnStillingE-postTelefon
Britt Jorunn LandroEiningsleiar PLOMSE-post56 38 23 03 / 908 25 200
Ingeborg TovåsFagleiar Somatisk avd.E-post56 38 23 00
Brit LarssonFagleiar Demens avd.E-post56 38 23 00
Marianne V. Berland Fagleiar HeimetenestaE-post56 38 23 00
Kristin StraumeFagleiar TernholmsenteretE-post56 38 51 50
Vidar SangoltEiningsleiar NAVE-post55 55 33 33
Trond AnderssonFagleiar SosialtenestaE-post55 55 33 33
Fagleiar Arbeid/TrygdE-post55 55 33 33
Margunn DyrøyLeiande ergoterapeutE-post56 38 54 55 / 932 43 963
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 12.09.2018
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)
Artikkel (1)