Helsestasjonen

Helsestasjonen er ei lovpålagt teneste i alle kommunane. Helsesjukepleiarane er i dialog med alle barnefamiliar uavhengig av sosial status og bakgrunn.

Snarvegar: Vaksine - Legekontor

Kva tilbyr helsestasjonen?

Barn har rett til nødvendig helsehjelp, òg i form av helsekontrollar på helsestasjonen. Formålet med helsestasjonsarbeidet er  å fremja fysisk og psykisk helse, gode og sosialmessige tilhøve og førebyggje sjukdom og skalder. Helsestasjonsarbeidet er for alle born  og unge i alderen 0-23 år.

Tenesta omfattar


Under finn du kontaktinformasjon for helsestasjonen. Telefontid kl. 08.30 - 14.30.
 

Informasjon om Encoprese/Avføringskontinens (PDF, 49 kB)


Familiens Hus - Logo - Klikk for stort bilete

 Helsestasjonen er ein del av Familiens Hus. Tenester knytt til eininga:
- Barnvern
- Familiesenteret
- PPT
- Helsestasjonen
- Psykisk helse

Helsestasjonen Her finn du kontaktinformasjon til Helsestasjonen
Helsestasjonen
NamnStillingE-postTelefon
Bente GuntveitFagleiar helsestasjonE-post56 38 54 41 / 954 36 342
Hilde Aadland HelsesjukepleiarE-post56 38 54 57
Kate SolsvikHelsesjukepleiarE-post56 38 54 59 / 992 16 102
Gro Hege KnutsenHelsesjukpleiarE-post56 38 54 61
Kristin Hovland MisjeHelsesjukepleiarE-post56 38 54 48
Julie H. HitsøyJordmorE-post56 38 54 60
Tord PedersenUngdoms LOSE-post992 16 123
Adresse
Adresse
BesøksadressePostadresse
Øygarden rådhus, Ternholmvegen 2, RongTernholmvegen 2, 5337 Rong
Kart
Helsestasjonen (Øygarden rådhus)
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 04.01.2019
Fann du det du leita etter?