Helse og omsorg

Tenester i Øygarden innan helse :

Legeteneste - Fysio- og ergoterapi - Manuellterapi 

Andre snarvegar : Omsorgstenester - Legevakt - Terapibasseng

Legetenester på nett i Øygarden
Timebestilling, attestar, fornying av sjukemelding og fornying av reseptar

Meir informasjon:

Folkehelse
Omhandlar faktorar som påverkar helsa, mellom anna allergi, drikkevatn, ernæring, innemiljø, skadedyr og strålevern.

Pasientrettar
Som pasient har du ulike rettar og høve til å klage.

Psykisk helse
Kommunen har mellom anna tilbod innan psykisk helse og PPT.

Svangerskap og fødselPleie - og omsorg og NAV Øygarden Her finn du kontaktinformasjon til einingsleiarar og fagleiarar
Pleie - og omsorg og NAV Øygarden
NamnStillingE-postTelefon
Britt Jorunn LandroEiningsleiar PLOMSE-post56 38 23 03 / 908 25 200
Ingeborg TovåsFagleiar Somatisk avd.E-post56 38 23 00
Brit LarssonFagleiar Demens avd.E-post56 38 23 00
Marianne V. Berland Fagleiar HeimetenestaE-post56 38 23 00
Kristin StraumeFagleiar TernholmsenteretE-post56 38 51 50
Vidar SangoltEiningsleiar NAVE-post55 55 33 33
Trond AnderssonFagleiar SosialtenestaE-post55 55 33 33
Fagleiar Arbeid/TrygdE-post55 55 33 33
Margunn DyrøyLeiande ergoterapeutE-post56 38 54 55 / 932 43 963
Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 28.03.2017
Fann du det du leita etter?

Åse Vik

Ass.rådmann - Helse og omsorg
E-post :