Bustønad

Bustønad er ei behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har lav inntekt og høge boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordninga. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandlar søknaden og har all kontakt med deg som søkjar.

Kva er bustønad?

Bustønad er ei behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har lav inntekt og høge boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordninga. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandlar søknaden og har all kontakt med deg som søkjar.
 

Kor er bustønadskontoret i kommunen?

Besøksadresse: Servicetorget, Øygarden rådhus, Ternholmvegen 2
Postadresse: Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong
 

Sjekk om du kan få bustønad?

På nettsidene til Husbanken kan du sjå kven som kan få bustøtte, kva for krav som gjeld for bustaden og kva  grenser for inntekt som gjeld. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bustøtte
 

Søk bustønad

Søknadsfristen for bustøtte er den 25. kvar månad. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgande månad. Viss du får innvilga bustøtte, blir søknaden din overført til neste månad. Får du avslag fordi du har høg inntekt ein månad, blir søknaden din overført til neste månad automatisk.

Søk bustønad

Meld frå om endringar

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Meld frå om endringar
 

Klage på vedtak om bustøtte

Viss du meiner noko er feil i vedtaket, kan du klage innan 3 veker etter at du mottok vedtaket.

Klage på vedtak om bustøtte
 

Meir informasjon

Du finn meir informasjon om bustøtte på Husbanken.no
Du kan også vende deg til kommunen for å få hjelp og rettleiing.

Regelverk
• Lov om bostøtte
• Forskrift om bostøtte

Opningstider - Rådhuset/Servicetorget Her finn du informasjon om opningstider for Rådhuset/Servicetorget.
Opningstider - Rådhuset/Servicetorget
DagOpningstidTlf
Måndag - fredag08.00 - 15.3056 38 20 00
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 29.11.2016
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)
Eining (1)