Tilkobling til vatn/avløp og overvatn

Ved tilkopling til offentleg vatn- og avlaupsanlegg skal det søkjast til kommunen om dette. Det må søkjast både ved oppføring av nybygg og når eksisterande bygningar skal tilkoplast det offentlege vatn- og avlaupsanlegget.

Heimelshavar for eigedomen, utbyggjar eller represetant for denne sender inn søknaden. Skjema "Søknad om sanitærabonnement" skal brukast. Skjemaet kan hentast på servicetorget.
Søknadskjemaet skal leverast saman med situasjonskart som viser plassering av bygningar som skal tilkoplast på eigedomen.

Gebyr tilkobling (PDF, 319 kB)

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 19.02.2012
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)