Ein reguleringsplan er eit detaljert plankart med planføresegner og planskildring.
I kva grad detaljar i ein plan skal presenterast kan variere, avhengig av føremålet med planen og om det skal leggjast opp til vidare detaljering for deler av planen når utbyggingstidspunktet nærmar seg.

Øygarden kommune har saman med kommunane Askøy, Sund og Fjell utarbeida ein felles planpakke, som er ei rettleiing for utarbeiding av private planar.

Fann du det du leita etter?