Startlån fra Husbanken

Kommunen kan gje startlån til personar som ikkje får lån i ordinære kredittinstitusjonar. Startlån er behovsprøvd og det stillast krav til at lånesøkjar har langvarige utfordringar med å finansiera kjøp av eigen bustad. Barnefamiliar er ei prioritert målgruppe for låneordninga. Det er ei føresetnad at lånesøkjar har nytta moglegheita til å spare innanfor dei økonomiske rammene deira aktuelle inntekter og utgifter til livsopphald gjer.

Kan eg få startlån og tilskot?

Startlån og tilskot er for personar som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bolig, og som heller ikkje har mulegheit for å spare.
Les meir om kven som kan få startlån og tilskot.

 

Regelverk

Her finn du ein fullstendig oversikt over lover, forskrifter og retningsliner for Husbanken sine låneordningar.

 

Søk startlån og tilskot - Utfylt skjema vert å senda til til NAV Øygarden

Her finn du informasjon om innlogging og tilgang til e-søknad og søknad på papirskjema.   

 

Berekne lån og kva det koster

Her finn du ulike berekningsverktøy for startlån.

 

Sjef i eige liv

Her finn du ein simulator som viser samanheng mellom inntekt, forbruk og sparing.

 

Filmen å bo

Dette er ein nettbasert informasjonsmodul om det å bo i Norge. Den finnes på ti ulike språk. Filmen viser ulike bualternativ, finansieringsmåtar og boligtyper

 

Ulike typer bustad og buformer

Her finn du forklaring på ulike typar eigarformer og bustadtyper.

 

Hjelp til søknad

Treng du hjelp eller rettleiing til utfylling eller spørsmål kan du kontakte NAV Øygarden. Kontaktinformasjon finn du under.

 

Andre stønadsordningar i samband med bustad

Husbanken har og stønadsordningar i samband med bustad. Desse kan du lese om her:

Bustønad
Bustadtilskot

NAV - Kontaktperson Startlån Her finn du kontaktinformasjon om Startlån
NAV - Kontaktperson Startlån
NamnTelefonE-post
Brigitte Alvheim Sjo53 04 54 67E-post
Opningstider - Nav Her finn du informasjon om opningstider for NAV Øygarden.
Opningstider - Nav
DagOpningstid
Måndag, onsdag, fredag10.00 - 1400
Tysdag, torsdagStengt
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 08.06.2018
Fann du det du leita etter?