Flytting

Når du flyttar pliktar du å gje melding til skattekontoret i innflyttingskommunen innan åtte dagar frå flyttinga fann stad.

Skattekontoret for Øygarden, Fjell og Sund er samlokalisert i Fjell.

Både offentlege og private verksemder brukar opplysningar frå folkeregisteret, og det er difor viktig at du melder flytting.

Fra 1. september 2008 må alle som leverer flyttemelding på papir legge ved kopi av legitimasjon. Det skal hindre falske flyttemeldingar. Flytting kan og meldast elektronisk.

Flyttemeldingsskjema/meld flytting.  

Skatt Vest Her finn du kontaktopplysningar om Skatt vest
Skatt Vest
 Telefon / faksBesøksadressePostadresse
Skatt Vest800 80000 / 51917301Skjenet 4, StraumePotboks 8103, 4068 Stavanger
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 22.09.2014
Fann du det du leita etter?
Skjema (1)