Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Beskriving

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Oppdatert

28.09.2017 13:54

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Handsaming

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Referansar

Sist endra 15.10.2019
Fann du det du leita etter?