Brøyting

Øygarden kommune får månge telefonar vedrørande brøyting. Her kan du finne telefonnummer til brøytemannskapa og lese hovudmomenta i kommunen sin brøyteberedskap.

Kommunen har ansvar for brøyting på kommunale vegar, gater, fortau, offentlege parkeringsplassar og bygningar.
Orientering om vintervedlikehald på kommunale vegar. 
 
Kommunen brøyter ikkje private vegar.

Statens vegvesen har ansvar vinterdrifta av fylkes- og riksvegar. Les meir på Statens vegvesen sine nettsider.
 

Ansvarleg for brøyting/strøing/salting på kommunale vegar Her finn du kontaktinformasjon.
Ansvarleg for brøyting/strøing/salting på kommunale vegar
NamnTelefonStrekning
Jostein Oen920 88 415Heile Øygarden
Teknisk drift og service Her finn du kontaktinformasjon til einingsleiar og fagleiarane.
Teknisk drift og service
NamnStilling Telefon
Råmund SkjoldKommunalsjef tekniske tenesterE-post56 38 5354/ 413 69187
Knut SemshaugTeamleiar driftE-post992 16095
Tove SolbakkTeamleiar reinhaldE-post56 38 5342/ 488 67955
Andreas KårbøProsjektleiar investeringE-post56 38 5341/ 930 55015
Jon Ivar FriborgProsjektleiar investeringE-post56 38 5340/ 476 60665
Vakttelefon beredskap930 55 010
Vakttelefon vatn992 16 113
 
Publisert av Beate Hetlevik. Ansvarleg Teknisk drift og service. Sist endra 23.12.2015
Fann du det du leita etter?