Mellombels bruksløyve og ferdigattest

For alle bygg og anlegg som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova skal det vere gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest før tiltaket vert teke i bruk.

Du kan sende mellombels bruksløyve og ferdigattest elektronisk til Øygarden kommune via ByggSøk. Du vert rettleia får hjelp av hjelpetekstar undervegs i utfyllinga. 

Under Informasjon byggesak finn du svar på mange av spørsmåla kring byggereglar.  

Om du vil sende søknad pr. post nyttar du byggeblankettar for utskrift

Eininga teknisk plan- og forvaltning har ansvaret for tenestene innan bygging.

Ansvarleg søkar godkjent i byggesak skal levere inn ferdigmelding saman med kontrollerklæringar for alle føretaka som er godkjent for ansvar i same sak.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 15.12.2015
Fann du det du leita etter?