Driftsbygningar i landbruket

Bygg som skal brukast i høve landbruksdrift, vert handsama som "Søknad om tiltak utan ansvarsrett" etter plan- og bygningslova.
 

Søknadsskjema du treng
Søknad om tiltak utan ansvarsrett
Nabovarsel
Gjenpart av nabovarsel
Skjema finn ein også i menyen til høgre.

Målsette teikningar og situasjonskart skal leverast med søknaden.

•Gå til kartportalen for kartutskrift

I gebyr og brukarbetalingar (PDF, 319 kB) finn du gjeldande byggjesaksgebyr

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 15.12.2015
Fann du det du leita etter?