Bustadtilskot frå Husbanken

Bustadtilskot (tilskot til tilpasning av bustad) skal medverke til at husstandar med svak økonomi, mellom anna funksjonshemma, sosialt vanskelegstilte, flyktningar, eldre og unge i etableringsfasen skal kunne skaffe seg og bli buande i nøkterne og godt eigna bustader.

For å søkje om bustadtilskot kan du ta kontakt med NAV Øygarden. Der vil du få hjelp og rettleiing til utfylling av søknadsskjema og innhenting av naudsynte vedlegg.

Les meir om bustadtilskot på Husbanken sine nettsider.


Søknadsskjema bustadtilskot

NAV Øygarden - kontaktinformasjon Her finn du telefon, opningstider, adresse og e-post til NAV. Klikk på e-postlenka for å senda e-post.
NAV Øygarden - kontaktinformasjon
TelefonOpningstidBesøksadr.Postadr.E-post
55553333Måndag, onsdag, fredag:Rong senterPostboks 134E-post
Kl. 10.00 - 14.005331 Rong
Tysdag, torsdag - stengt
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 11.03.2016
Fann du det du leita etter?