Samvære med born under offentleg omsorg

Beskriving

Når born er i fosterheim eller på institusjon, har born og foreldre rett til samvære med kvarandre dersom ikkje anna er bestemt. Sjølv om foreldra ikkje maktar å ha omsorga, kan det vere verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at andre enn foreldra òg skal ha rett til samvære.

Oppdatert

29.09.2017 15:58

Kriterium

Kva som er best for barnet

Målgruppe

Foreldre og i meir spesielle situasjonar òg besteforeldre, sysken, onklar/tanter eller nære venner av barnet.

Handsaming

Den kommunale barnevernstenesta utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statleg, avgjer saka. Fylkesnemnda er eit domstolsliknande organ og blir leia av ein jurist. Nemnda er elles samansett av sakkunnige og lekfolk.

Referansar

Sist endra 15.10.2019
Fann du det du leita etter?