Barnehagar

I Øygarden kommune er det både kommunale og private barnehagar. For nærare informasjon om kvar einskild barnehage ta kontakt med barnehagane.

Snarvegar: Grunnskulane i Øygarden - Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) - Foreldrebetaling (PDF, 122 kB) - Redusert foreldrebetaling

Søknad og opptak

Øygarden kommune har eit samaordna opptak for alle barnehagane, både kommunale og private barnehagar.

Søknadsfristen til hovudopptaket er: 1.mars kvart år.

Tildeling av plass startar i slutten av mars og svarbrev går ut i byrjinga av april.
Ein tildeler plassar etter kvart som det vert ledige plassar elles i året.  

Søknad om barnehageplass

Ved spørsmål om søknad og opptak i barnehagar kontakt:
Silvia Haugland, (e-post: hau@oygarden.kommune.no , servicetorget tlf 56 38 20 00)

Informasjon om opptaksprosedyrar

Vedlegg til søknad om barnehageplass

Eventuelle vedlegg frå lege, helsestasjon, barnevern, PPT eller andre institusjonar kan og sendast pr post til Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong innan søknadsfristen 1. mars. Merk konvolutten vedlegg til barnehagesøknad.

Dersom du treng hjelp til å søkja eller tilgang til datamaskin oppsøk Servicetorget i Øygarden rådhus eller biblioteket i Rong senter.

Annulering av søknad

Ynskjer du å annulere søknad om barnehageplass sender du ein e-post om dette til:
postmottak@oygarden.kommune.no

Endring, overføring og oppseiing av barnehageplass

Dersom plassen til eit barn vert sagt opp i barnehageåret, gjeld minst 1 månads skriftleg oppseiingstid.
Oppseiinga gjeld frå den 15. i kvar månad. På grunn av problem med å ta inn nye barn i barnehagen på slutten av året, kan ikkje barnehageplassar seiast opp etter 15. mars utan at særlege årsaker ligg til grunn.

Søknad om endring, overføring og oppseiing


Lenke til:
Lov om barnehagar
Informasjon om private familiebarnehagar
Informasjon om rett til barnehageplass
Rammeplan for barnehagar
Temahefter - Rammeplan for barnehagen

Kommunale barnehagar På denne lista finn du oversyn over kommunale barnehagar.
Kommunale barnehagar
BarnehageEiningsleiarE-postTelefon
Breivik barnehageMarianne SæleE-post992 16 126
Terna barnehageMarita OenE-post56 38 25 60
Tjeldstø barnehageHilde Sture ErvikE-post56 38 54 70
Private barnehagar Her finn du informasjon om det private barnehagetilbodet i kommunen.
Private barnehagar
Private barnehagarEigarStyrarTelefon
Toftøy barnehageNLM- bhg i ØygardenIngunn S. Harkestad971 02 885
Knappen fam.barnehageMalin Romarheim412 11 238
Spurven fam.barnehageHelen Dale930 94 936
Lenker - barnehage Her finn du informasjon om søknad, foreldrebetaling, planar, lov og vedtekter for barnehage.
Lenker - barnehage
Informasjon 
Barnehageplan 2009-2015Informasjon (PDF, 379 kB)
ForeldrebetalingInformasjon (PDF, 122 kB)
Lov om barnehagarInformasjon
Vedtekter barnehageInformasjon (PDF, 66 kB)
Søknad om barnehageplassInformasjon
Ulykkesforsikring for barn i barnehageInformasjon
Rammeplan for barnehagenInformasjon
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 07.11.2017
Fann du det du leita etter?