Barn og foreldre

I høgre kant finn du kommunale tenester knytt til barn og foreldre under teneste.

Snarvegar: Barnehagar - GrunnskularGebyr- og brukarbetalingar (PDF, 319 kB) - SFOAdopsjon

Økonomiske rettar

For spørsmål om økonomiske rettar som t.d. barnebidrag, barnetrygd, fødselspermisjon, omsorgspengar, stønad til einsleg forsørgjar - ta kontakt med NAV.

NAV Øygarden - kontaktinformasjon Her finn du telefon, opningstider, adresse og e-post til NAV. Klikk på e-postlenka for å senda e-post.
NAV Øygarden - kontaktinformasjon
TelefonOpningstidBesøksadr.Postadr.E-post
55553333Måndag, onsdag, fredag:Rong senterPostboks 134E-post
Kl. 10.00 - 14.005331 Rong
Tysdag, torsdag - stengt
Publisert av Beate Hetlevik. Ansvarleg Tenester til born og foreldre. Sist endra 08.12.2015
Fann du det du leita etter?