Barn og familie

Tenester som Øygarden kommune har til born, unge og deira familiar er samla i Familiens Hus.  Familiens Hus består av ulike avdelingar og faggrupper, der kommunen sine primære helse- og sosialtilbod retta mot born, unge og deira familiar er samordna og samlokaliserte.

Andre snarvegar : Barnehagar - Grunnskular - SFO - Adopsjon

Familiens Hus - Logo - Klikk for stort bilete

 

 


Familiens Hus består av følgjande faggrupper:
- Barnevern
- Familiesenteret
- PPT (Pedagogisk psykologisk teneste)
- Helsestasjon
- Rus og psykisk helseteneste

Andre tema knytt til barn og familie:
- Barn og foreldre
- Barnehage
- Barnevern og familievern
- Samliv

Barnevern - Krise/hjelpetelefonar Her finn du kontaktinformasjon for hjelpetelefonar
Barnevern - Krise/hjelpetelefonar
 DøgnvaktNettstad
Alarmtelefon for barn og unge116 111Alarmtelefon for barn og unge
Barnevernvakten974 00 734Barnevernvakten
Krisesenteret i Bergen55 31 50 50Krisesenteret i Bergen
Politiet02800Politiet
Senter mot seksuelle overgrep55 90 49 90SMIH
Familiens Hus Her finn du kontaktinformasjon til einingsleiar og fagleiarar i Familiens Hus.
Familiens Hus
NamnStillingE-postTelefon
Anna Nesje NesEiningsleiar/fagleiar familiesenterE-post56 38 54 40/ 928 15 996
Kjersti Jarlind SolheimFagleiar PPTE-post56 38 54 46
Sølvi DåvøyFagleiar rus og psykisk helseE-post56 38 54 43/ 930 55 017
Gerd Elin MarxFagleiar barnevernE-post56 38 54 47/ 992 16 093
Bente GuntveitFagleiar helsestasjonE-post56 38 54 41/ 954 36 342
Bente GuntveitFolkehelsekoordinatorE-post56 38 54 41/ 954 36 342
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 21.11.2017
Fann du det du leita etter?