Inntekt

Relevante nettstadar i det offentlege Noreg finn du i menyen til venstre. Mellom anna har Fornyings- og Administrasjonsdepartementet meir informasjon om lønnsoppgjer og statens lønnsregulativ. Hjå Skatteetaten finn du meir informasjon om mellom anna skattekort. 

Siste lønsoppgjer og hovudtariffavtalen for staten

Den viktigaste inntektskilda for husholdningane er lønnsinntekt.
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2013 - Statistikk frå Statistisk sentralbyrå

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 05.10.2015
Fann du det du leita etter?