Arbeid

På denne sida finn du mange eksterne lenker med informasjon om kva som regulerer arbeidslivet.

Snarvegar : NAV - Ledige stillingar NAV - Ledige stillingar i Øygarden kommune -

Tema innan arbeid :

Arbeidsliv :
Lovar og reglar om arbeidssmiljø og arbeidsvillkår, t.d. ferie og arbeidstid.

Arbeidssøking og rekruttering :
Jobbsøkartips med døme på CV og søknadar.

Inntekt :
Siste lønsoppgjeret vil du finna her, samt hovudtariffavtalen i staten.

Permisjonsordningar :
Her finn du mellom anna informasjon om rettar for småbornsforeldre og utdanningspermisjon.

Publisert av Beate Hetlevik. Ansvarleg På denne sida finn du mange eksterne lenker med informasjon om kva som regulerer arbeidslivet.. Sist endra 11.04.2017
Fann du det du leita etter?