Plan og forvaltning

Oversiktsbilete, byggjefelt - Klikk for stort bilete

Plan og forvaltning har ansvar for planar, byggjesak, frådeling, kart og oppmåling, landbruk og miljø.

Snarveg: Kommunale gebyr og brukarbetalingar (PDF, 319 kB) - Vegnorm for Øygarden kommune (PDF, 794 kB)

Snarvegar til dei ulike tenestene finn du her :

Vi har lagt ut rettleiing for ein del byggesaker som fortel deg kva du må ta omsyn til ved ulike byggetiltak. 
Snarveg rettleiarar byggesak

E-post med byggesøknadar, nabomerknadar, klageskriv og liknande må sendast til postmottak@oygarden.kommune.no, for journalføring i Øygarden kommune sitt sak og arkivsystem.

Teknisk plan og forvaltning Her finn du kontaktinformasjon for tilsette i teknisk plan og forvaltning.
Teknisk plan og forvaltning
Råmund SkjoldKommunalsjef tekniske tensterE-post56 38 53 54
Øyvind LundeEiningsleiarE-post56 38 53 51
Erling TeigByggesakshandsamarE-post56 38 53 52
Anne Berit BirkelandByggesakshandsamarE-post56 38 53 61
Jannicke Oen AlgerøyByggesakshandsamarE-post56 38 53 59
Sven Selås KallevikArealplanleggjarE-post56 38 53 60
Marie Titland DanielsenAvlaup, avkøyrsle, geodatoE-post56 38 53 48
Inger-Lise Hellesund SæleSakshands landbruk, miljø, delingE-post56 38 53 49
Lars Ove HarnesLandmålarE-post
Jarle Kåre OenKommuneplanleggjarE-post56 38 54 04
Publisert av Bernt Hjørnevik. Sist endra 19.11.2014
Fann du det du leita etter?

Øyvind Lunde

Einingsleiar - Teknisk plan og forvaltning
E-post :