Drift og service

Teknisk drift og service er ei intern serviceeining med ansvaret for forvalting, drift og vedlikehald av alle bygningane som Øygarden kommune eig.

Snarveg: Kommunale gebyr og brukarbetalingar

Eininga drift og service har ansvar for desse tenestene:
Kommunale bygningar, Vegar og reinhald.

Øygarden brann og  redning IKS tok frå 01.01.18 over drifta av alle tenester innan brann.

FjellVAR tok frå 01.05.18 over drifta av alle tenester kring vatn, avløp og renovasjon.


Drift og service administrerer og utfører dagleg reinhald, tilsyn, drift og vedlikehald av bygningane og dei tekniske installasjonane. 

I tillegg til bygningsareal, har TDS ansvar for tilsyn og vedlikehald av leikeplassar, idretts- og ballbaner, samt parkeringsplassane som høyrer til dei ulike bygningane.

Kommunale bygg: 3 barnehagar, 5 skular, Øygarden kulturhus, Kystmuseet, Tednebakkane omsorgssenter, omsorgsbustadar på Tednebakkane, Ternholmtunet og Øygarden rådhus. I tillegg har vi nokre kommunale bustadar.

Aktuelle skjema finn du i Søknadssenteret

Teknisk drift og service Her finn du kontaktinformasjon til einingsleiar og fagleiarane.
Teknisk drift og service
NamnStilling Telefon
Råmund SkjoldKommunalsjef tekniske tenesterE-post56 38 5354/ 413 69187
Knut SemshaugTeamleiar driftE-post992 16095
Tove SolbakkTeamleiar reinhaldE-post56 38 5342/ 488 67955
Andreas KårbøProsjektleiar investeringE-post56 38 5341/ 930 55015
Jon Ivar FriborgProsjektleiar investeringE-post56 38 5340/ 476 60665
Vakttelefon beredskap930 55 010
Vakttelefon vatn992 16 113
Sist endra 15.05.2018
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)