Drift og service

Teknisk drift og service er ei intern serviceeining med ansvaret for forvalting, drift og vedlikehald av alle bygningane som Øygarden kommune eig.

Snarveg: Kommunale gebyr og brukarbetalingar

Tenester som eininga drift og service har ansvar for desse tenestene:
Vassforsyning, Avlaup, Renovasjon, Kommunale bygningar, Vegar, Reinhald og Brannvesen.

Drift og service administrerer og utfører dagleg reinhald, tilsyn, drift og vedlikehald av bygningane og dei tekniske installasjonane. 

I tillegg til bygningsareal, har TDS ansvar for tilsyn og vedlikehald av leikeplassar, idretts- og ballbaner, samt parkeringsplassane som høyrer til dei ulike bygningane.

Kommunale bygg: 3 barnehagar, 5 skular, Øygarden kulturhus (50%), Kustmuseet, Tednebakkane omsorgssenter, omsorgsbustader på Tednebakkane, Ternholmtunet og Øygarden rådhus. I tillegg har vi nokre kommunale bustadar.

Aktuelle skjema finn du i Søknadssenteret

Teknisk drift og service Her finn du kontaktinformasjon til einingsleiar og fagleiarane.
Teknisk drift og service
NamnStilling Telefon
Råmund SkjoldKommunalsjef tekniske tenesterE-post56 38 5354/ 413 69187
Knut SemshaugTeamleiar driftE-post992 16095
Otto HellesundTeamleiar VAR/Vatn, avlaup, renovasjonE-post56 38 5344/ 930 55012
Tove SolbakkTeamleiar reinhaldE-post56 38 5342/ 488 67955
Øyvind BohneFagleiar VARE-post56 38 5343/ 488 96485
Jan Gaute HaugBrann og beredskapsleiarE-post56 38 5370/ 489 90747
Andreas KårbøProsjektleiar investeringE-post56 38 5341/ 930 55015
Jon Ivar FriborgProsjektleiar investeringE-post56 38 5340/ 476 60665
Vakttelefon beredskap930 55 010
Vakttelefon vatn992 16 113
Sist endra 10.04.2018
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)