Helsestasjon for barn frå 0 til 6 år

Alle barn blir innkalla til konsultasjonar på helsestasjonen. Formålet er å fremja fysisk og psykisk helse og førebyggja sjukdom og skader. 

Kva tilbyr vi?

Tema for konsultasjon og samtalar:

 • helseundersøking
 • vaksinasjon
 • søvn
 • amming og ernæring
 • tannhelse
 • språkutvikling
 • motorisk bevegelsesutvikling
 • psykososial utvikling
 • foreldre-barn samspel
 • samliv
 • støtte og rettleiing med tanke på psykisk helse til barn.

Samtalane er individuelle eller i gruppe. I tillegg til det vanlege programmet, kan vi gi tilbod om foreldrerettleiingskurs og ekstra besøk for råd og individuell rettleiing.

Oversikt over konsultasjonar 0 til 6 år

Oversikt over konsultasjonar 0 til 6 år

Pris og betaling

Alle tilbod på helsestasjonen er gratis.

Kontakt og opningstid

Telefon: 56 16 03 00

 • Tast 1 for Straume helsestasjon
 • Tast 2 for Ågotnes helsestasjon
 • Tast 3 for Sund helsestasjon
 • Tast 4 for Rong helsestasjon

Telefontid: Måndag til fredag kl. 08.30-11.15 og 12.30-13.30