Kvifor logge inn?

Logg inn via e-post eller ID-porten
For å kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til logg over tidlegare innsendte skjema må du logge deg inn. Du vil og få førhandsutfylt brukaropplysningar som du har registrert i dei ulike elektroniske skjema du nyttar.

Publisert av Systembruker. Sist endra 07.12.2015
Fann du det du leita etter?

Skjemakategoriar

Barn og famile Næring
Barnehage - Spesialpedagogiske tiltak/PPT Omsorg, trygd og sosiale tenester
Bustad og eigedom Personal
Folkevalde Skattar og avgifter
Handel og service Skule - spesialundervisning/PPT
Helse Skule og utdanning
Individ og samfunn Søk på stilling
Kultur og fritid Vaksenopplæring
Kunngjering/høyring Vatn, kloakk og renovasjon
Løyver Ymse
Natur og miljø

Logg inn