Kart

Kart for Øygarden kan du finna i lenkene under:  

Kart Øygarden  (Kartikus)                    Brukarrettleiing for innsynskart (PDF, 4 MB)

Infoland

Bergenssregionkart 

Geoinnsyn

Under finn du ulike landsdekkjande kartportalar :

Se Eiendom - Statens kartverk

Statens kartverk - Norgeskart

Norge i bilder - Ortofoto frå Norge Digitalt

Norgesglasset - Statens Kartverk sine basisdata i rasteformat

Kilden - Alle kartdata frå Skog og landskap

DN - Alle kartdata frå Direktorat for Naturforvaltning

NGU - Alle kartdata frå Norges Geologiske Undersøkelse

Kystverket - Alle kartdata frå Kystverket

Fiskeridirektoratet - Alle kartdata frå Fiskeridirektoratet

Statskog - Alle kartdata frå Statskog

NVE - Alle kartdata frå Norges Vassdrags og Energidirektorat

Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 03.01.2017
Fann du det du leita etter?