Innskriving 1. kl. - skuleåret 2021-22

Skulane i Øygarden kommune har digital innskriving. Eleven skal skrivast inn på nærskulen sin.

Barn som løper med skulesekk - Klikk for stort bileteBarn på veg til skulen 

Skulane i Øygarden kommune har digital innskriving. Eleven skal skrivast inn på nærskulen sin.

På nokre område treng vi samtykke og de som føresette må ta nokre val på vegne av dykkar barn. Vi vil derfor be om at de fyller ut elektronisk skjema under. De finn også skjema på kommunen si heimeside under "Elektroniske skjema"

https://www.oygarden.kommune.no/Selvbetjening/Handler

s/Skjema.ashx?skjemaid=11&MId1=2539