Informasjon om eleveundersøkinga

I løpet av hausten vil elevane på 5.-7. trinn gjennomføre elevundersøkinga. Du finn meir informasjon om undersøkinga på Udir sine sider