• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
    hjelp

    {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om midlar til inkludering av vanskelegstilte

 RETNINGSLINER INKLUDERING AV VANSKELEGSTILTE

 

Retningslinene er vedteke av utval for levekår 16.10.2017

1. Tilskot - generelt - formålet med tilskotsordninga
Denne tilskotsordninga gjeld inkludering av vanskelegstilte i lag og organisasjonsaktiviteter i Øygarden kommune.

 

2. Kva kan ein søkja på ?
Det kan søkjast om tilskot til å dekkja utgifter til barn og unge som elles ikkje har høve til å delta.
MERK: det vert ikkje gjeve tilskot til arrangement som serverar alkoholhaldig drikke.

 

3. Midlar til disposisjon
På bakgrunn i vedteke budsjett for kommande år vert det sett av midlar til kulturtiltak i januar kvart år. Godkjend kostnad pr. søknad er avgrensa oppover til kr 20.000,- pr. søknad for dei som berre søker Øygarden kommune.

 

4. Utbetaling av tilskot
Som regel gjeld at det ikkje vert utbetalt tilskot før søkjar legg fram dokumentasjon for søknaden.

 

5. Kven kan søkja ?
Grupper/ organisasjonar som skal skape aktivitet i Øygarden kommune kan søkja.

 

6. Søknadsfrist
Dette kan det søkjast på heile året.

 

7. Korleis søkja?
Alle søknadar skal vera elektronisk sendt via kommunen si heimeside (sjølvbeteningsportalen). Kommunen skal handsama alle søknadar i høve til lover, regelverk og vedteke budsjett.

 

8. Anna informasjon knytt til retningsliner for inkludering av vanskelegstilte
Tilskot vert handsama som delegert sak administrativt med kort behandlingstid jmf pkt. 3

 

Kommunen sine forventningar til søkjar / rapportering

At alle relevante opplysningar blir gitt i søknaden eller på førespurnad.

 

Saksbehandlingstid

Normalt innafor 2 veker.

 

Lovgrunnlag/retningsliner

Det er utarbeida elektroniske skjema som ein finn på www.oygarden.kommune.no

 

Klage på vedtak

Handsaminga vil ende i eit enkeltvedtak, og kan derfor påklagast jfr. forvaltningslova.

 

For meir informasjon kontakt kulturkontoret:
Telefon: 56 38 54 15     E-post: chmo@oygarden.kommune.no

 

Hjelp
Lukk

Du må fylle ut skjemaet frå start til slutt. Nokon av felta er obligatoriske for utfylling, og desse er merka med stjerne (*).
Du kan anten navigere med å klikka på skjemastega, eller bruke Neste/Forrige nedst på skjemaet.

Hjelp

Du kan få hjelp undervegs i skjemaet ved å klikke på spørsmålsteiknet (?) i utfyllingsområdet. Du kan vere innaktiv i 10 minuttar.
Vennligst vent...

Loader

For meir informasjon kontakt kulturkontoret:
Tlf: 56385415
E-post:  chmo@oygarden.kommune.no

Opningstider: måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30

Denne sida bruker informasjonskapslar. Informasjonskapslar lagrer opplysningar i din nettlesar til statistikkformål og for å forbetre funksjonaliteten til nettsida. For detaljerte opplysningar om vår bruk av informasjonskapslar, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finn du ei oversikt over informasjonskapslane som vert nytta på sida. Ved å nytte denne nettsida samtykkjer du til at informasjonskapslane vert lagra i din nettlesar. Om du ikkje samtykkjer må du stille inn din nettlesar til å ikkje akseptere lagring av informasjonskapslar. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsida.
Bruk av informasjonskapslar er regulert av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.